Yüksek Gerilim Sargı Makinesi

Proje YönetimiNivel

Nivel® Smart Machinery

Proje YönetimiNivel

Nivel® Grup olarak, üretimimizdeki tüm projeleri, başından sonuna kadar olan süreçlerinde gerekli olabilecek her şeyin planlanmasını, organize edilmesini, malzemelerin tedarik edilmesini sağlayan bir disiplinle yönetmekteyiz. Burada bizim için önemli olan zamanın, kalitenin, maliyetin ve çeşitli bazı değerlerin en uygun şekilde planlanıp uygulamaya konmasını sağlamaktır.

Tanımlama: Projenin belirlenmesi, finansman kaynaklarının saptanması ve projenin tanımlanması

Planlama: Projeyi oluşturan iş paketlerinin belirlenmesi

Uygulama: Proje faaliyetleri öngörülen süre ve kaynaklar dâhilinde ve sorumlu kişi ya da birimlerce gerçekleştirilir.

İzleme ve Kontrol: Projenin gidişine ilişkin gösterge ve verilerin toplanması, bunların yapılan planlarla karşılaştırılması, sapmalar ve bu sapmaları düzeltmek için gerekli kararların verilmesiyle birlikte gerekli önlemlerin alınması işlemlerini içerir.
nivel